Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH  

 Họ và tên: Nguyễn Xuân Dũng

 Năm sinh: 1968

 Chức vụ: Chủ tịch

 Điện thoại di động: 0914832546

PHÓ CHỦ TỊCH

 Họ và tên: Trần Thị Dinh

 Năm sinh:1984

 Chức vụ: Phó chủ tịch

 Điện thoại di động: 0983635984

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4994

Tổng truy cập: 524629