Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI NÔNG DÂN XÃ KIM PHƯỢNG: TẬP HUẤN KỸ THUẬT XỬ LÝ RƠM RẠ SAU THU HOẠCH

                  Tập huấn đàu bờ : Kỹ thuật xử lý rơm rạ sau thu hoạch.

kỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ KHÓA II NHIỆM KỲ 2021- 2026

                    Ngày 25/6/2021, Hội đồng nhân dân xã Kim Phượng khóa II nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. ...

Nghị quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Kim Phượng...

   Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Kim Phượng khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Kim Phượng...

   Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Kim Phượng khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị tổng kết công tác bầu cử

Ngày 04/6/2021, Uỷ ban bầu cử xã Kim Phượng tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.        ...

HOẠT ĐỘNG CỦA XÃ KIM PHƯỢNG

HỘI NÔNG DÂN XÃ KIM PHƯỢNG: TẬP HUẤN KỸ THUẬT XỬ LÝ RƠM RẠ SAU THU HOẠCH

                  Tập huấn đàu bờ : Kỹ thuật xử...

kỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ KHÓA II NHIỆM KỲ 2021- 2026

                    Ngày 25/6/2021, Hội...

Nghị quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Kim Phượng...

   Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND...

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3315

Tổng truy cập: 357112