Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch

                                                                                          

Họ tên: Trương Anh Tú

Năm sinh : 1975

Số điện thoại : 0915640776

Lĩnh vực phuc trách : Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Tư pháp 

                           

Họ tên : Lê Văn Tiến

Email : levantienkp@gmail.com

Ngày sinh : 14/4/1977

Số điện thoại : 0917069773

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

 

Nội vụ

                           

Họ tên : Bùi Thị Hiên

Email : thuyhiendialy@gmail.com

Ngày Sinh : 13/11/1989

Số điện thoại: 0389944022

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ

 

Giáo dục 

                           

Họ tên : Trần Thị Thắng

Email : hongthangkpdh1978@gmail.com

Ngày sinh : 11/1/1978

Số điện thoại: 0985382649

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo

 

Giao thông vận tải

                              

Họ tên : Nông Tuấn Lực

Email :  tuanluctn@gmail.com

Ngày sinh : 17/2/1988

Số điện thoại : 0386041888

Lĩnh vực phụ trách : Giao thông vận tải

 

Dân tộc

                           

Họ tên : Bùi Thị Hiên

Email :  thuyhiendialy@gmail.com

Ngày sinh : 13/11/1989

Số điện thoại : 0389944022

Lĩnh vực phụ trách : Dân tộc

 

Lao Động

                                  

Họ tên : Nông Thị Trang

Email :  nongtrangvhtt@gmail.com

Ngày sinh : 20/11/1987

Số điện thoại : 0366668339

Lĩnh vực phụ trách : Lao động - Thương binh và xã hội

 

Công thương

                          

Họ tên : Bùi Thị Hiên

Email :  thuyhiendialy@gmail.com

Ngày sinh : 13/11/1989

Số điện thoại : 0366668339

Lĩnh vực phụ trách : Công Thương

 

 Văn hóa, TDTT

                           

Họ tên : Nông Thị Trang

Email :  nongtrangvhtt@gmail.com

Ngày sinh : 20/11/1987

Số điện thoại : 0366668339

Lĩnh vực phụ trách :  Văn hóa, TDTT

 

 Nông nghiệp và phát triển nông thôn

                                     

Họ tên : Hoàng Hồng Huế

Email :  hoanghonghue252@gmail.com

Ngày sinh : 25/02/1992

Số điện thoại : 0387859334

Lĩnh vực phụ trách :  Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 Tài nguyên và môi trường

                              

Họ tên : Hoàng Hồng Huế

Email :  hoanghonghue252@gmail.com

Ngày sinh : 25/02/1992

Số điện thoại : 0387859334

Lĩnh vực phụ trách : Tài nguyện và môi trường

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3095

Tổng truy cập: 357057