Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội viên Hội nông dân xã Kim Phượng tiếp nhận nguồn vốn Qũy hỗ trợ nông dân huyện Định Hóa

26-04-2022 14:34

Chiều ngày 25 tháng 4 năm 2022, Hội nông dân xã Kim Phượng phối hợp cùng với Hội nông dân huyện Định Hóa, giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Định Hóa, cho 10 hộ hội viên nông dân Chi hội xóm Thái Chi xã Kim Phượng để thực hiện Dự án chăn nuôi gà thương phẩm, mỗi hộ 30 triệu đồng , tổng nguồn vốn là 300 triệu đồng, đây là nguồn kích cầu để bà con nông dân tạo việc làm tại địa phương, xây dựng và phát triển mô hình chăn nuôi gà thương phẩm bền vững và hiệu quả, tham gia tích cực vào công tác giảm nghèo của địa phương, giúp cho cơ sở Hội làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân đạt hiệu quả.

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:5779

Tổng truy cập: 524606